Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Wij vinden het voor de ontwikkeling van de kinderen ook heel belangrijk dat wij activiteiten plannen die iets extra’s brengen. Onze montessorivisie is dat kinderen meer leren als het aanbod rijker is. De gelden die wij van de overheid ontvangen zijn daarvoor niet voldoende.

De vrijwillige ouderbijdrage is een manier om extra activiteiten te organiseren. Het gaat daarbij om activiteiten waarvan wij denken dat ze verrijkend zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij vragen geen geld voor losse activiteiten, dus er komen nooit “verplichte” kosten bij (voor bijvoorbeeld een excursie of kamp) en kinderen nemen bij ons altijd deel aan alle activiteiten.

Waarom meerdere tarieven?

Wij realiseren ons dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om een vast bedrag te betalen. Daarom kiezen we voor drie verschillende categorieën tarieven. We vragen u zelf een inschatting te maken van welk bedrag u kunt missen.

Mocht u het een te groot bedrag vinden om in één keer te betalen, dan kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om in meer termijnen te betalen.

€120, – per kind
€90,- per kind
€ 60,- per kind

(dit laatste bedrag komt overeen met de volledige vergoeding vanuit de “Stichting Leergeld”)

Daarvan bekostigen we:

  • excursies gekoppeld aan een thema
  • overvliegen van groep 2 en groep 5
  • vakleerkracht muziek
  • Kerst
  • sportactiviteiten
  • schoolkamp (de bovenbouw gaat ieder schooljaar op kamp, in groep 6, 7 en 8)
  • schoolverzekering
  • Sinterklaas