De MR

Heb je ideeën of suggesties die niet je eigen kind(eren) maar onze gehele school aangaan? Dan hoort de MR die graag van je!

De MR bestaat uit ouders (Niels Hopman , Dieuwertje Postma en Arjen van der Have) en leerkrachten (Rosanne en Saskia) en heeft de taak om te helpen om de school beter te besturen. We zitten in de MR namens alle ouders van school en het is voor ons van belang om te weten wat er onder ouders speelt. De MR heeft een aantal rechten waaronder het initiatiefrecht. Dit betekent bijvoorbeeld dat de MR het initiatief kan nemen om plannen in te dienen of voorstellen te doen. De MR kan dit ook doen namens andere ouders van school. De MR is een soort ideeënbus voor ouders, voor jullie dus.

Je kunt de oudergeleding van de MR via mail bereiken.

Arjen van der Have: a.vanderhave@zinderonderwijs.nl
Dieuwertje Postma: d.postma@zinderonderwijs.nl
Niels Hopman: n.hopman@zinderonderwijs.nl