Het kind als ontdekker

Bij het kind in de leeftijdsfase tussen drie en zes jaar vindt een geleidelijke overgang plaats van het onbewuste naar het bewuste. Het kind wordt zelfbewust en ontwikkelt zijn eigen identiteit. Het kind heeft veel behoefte aan bewegen. Het leert door zijn zintuigen, door handelen en door taal. Montessori ontwikkelde diverse materialen die het kind helpt zijn geest te ordenen. Dit materiaal kan het kind in de verschillende kasten vinden. Alle materiaal heeft een vaste plek.
Op Wij de Wereld zitten de kinderen in deze leeftijdsfase bij elkaar in de groep (groep 1, 2).