Het kind als verkenner

Het kind tussen zes en negen jaar wordt de verkenner genoemd. Het heeft grote interesse in de wereld om zich heen. Het verwerft culturele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) om zelfstandig de wereld te gaan verkennen. Er is een grote behoefte aan kennis, de oorzaak van dingen en een honger naar abstracte begrippen; het kind leert de werkelijkheid kennen.
Op Wij de Wereld zitten de kinderen in deze leeftijdsfase bij elkaar in de groep (groep 3, 4 en 5).