Het kind als wetenschapper

Het kind tussen negen en twaalf jaar wordt de wetenschapper genoemd. In deze periode leert het kind verantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw van zijn eigen kennis en voor het gebruik ervan. Het kind leert in deze periode door redeneren, samenwerken en oordeelsvorming.
In de groeiende zelfstandigheid van het kind ligt volgens Montessori de sleutel tot de vorming van de hele persoonlijkheid. Je kiest voor wat je doet en als je gekozen hebt, ben je er ook verantwoordelijk voor.
Op Wij de Wereld zitten de kinderen in deze leeftijdsfase bij elkaar in de groep (groep 6, 7 en 8).