Wereldgericht onderwijs

Het kosmisch onderwijs neemt een belangrijke plek in op onze school. Wij werken vanuit de visie dat wij onderdeel zijn van een groter geheel, dat de wereld waarin wij leven in ontwikkeling is, dat verschijnselen in ons heelal met elkaar samenhangen en dat je samenhang en ontwikkeling kunt ontdekken en onderzoeken. Als mens hebben wij een verantwoordelijke taak in dat geheel, je kunt de samenhang en ontwikkeling beïnvloeden.
In de bouwen staat steeds een kosmisch onderwerp centraal. Op een centrale plek is een aandachtstafel ingericht waar werkjes op liggen die de kinderen kunnen kiezen. Er staan boeken en er hangt van alles dat met het onderwerp te maken heeft aan het prikbord. Er komen steeds nieuwe werkjes op de aandachtstafel te liggen, zodat de aandacht van de kinderen geprikkeld wordt. Het onderwerp staat zo’n vier tot zes weken centraal.
In iedere bouw is een tijdlijn te vinden die past bij de fase van ontwikkeling.
In de peutergroep en de onderbouw is dat de lijn van het jaar, waarbij het kind de dagen van de week leert benoemen en herkennen en ook de wisseling van de seizoenen bewust kan zien.
In de middenbouw hangt de lijn van het leven, waarop de diverse tijdperken vanaf het ontstaan van de aarde tot de komst van de mens.
In de bovenbouw hangt de lijn van de cultuur. Deze lijn verbeeld de ontwikkeling van de cultuur verbeeld.

FAQ

Waarom spreekt Maria Montessori ook wel over vredesopvoeding?

Met de kosmische lessen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de mens en hun kosmische taak. Iedereen is onderdeel van een groter geheel en door dit geheel niet te verstoren wordt iedereen geaccepteerd. Dit maakt ook dat het kosmisch onderwijs nu nog steeds zo actueel is.

Is kosmisch onderwijs te vergelijken met wereldoriëntatie?

Tijdens de kosmische lessen wordt de verbondenheid van alles in ons leven en op deze aarde centraal gesteld. Het één kan niet zonder het ander. De kosmische lessen bieden de kinderen een ordening en oog voor wetmatigheden en verbanden. Er is in de kosmische lessen altijd een samenhang; mens en natuur, mens en cultuur, mens en tijd en mens en ruimte. De kosmische houding van de leerkracht laat ieders verantwoordelijkheid in het grote geheel zien door verwondering en bewondering te tonen voor de wereld om hem heen, voor de natuur de cultuur, de tijd en de ruimte. Dat maakt kosmisch onderwijs anders dan wereldoriëntatie.