Externe partners

Wij werken in het kader van passend onderwijs samen met diverse partners:

Maak kennis met ons team externen die ons ondersteunen bij het zo goed mogelijk vorm en inhoud geven aan passend onderwijs