Onze school

Wij de Wereld is creatief, origineel en wil een optimale leer- en leefomgeving creëren. Alles draait om
verbeelding. Kinderen ervaren hun schooltijd als een avontuur. Gestelde kaders bieden vrijheid om
vanuit nieuwsgierigheid het onbekende te verkennen.

Wij zijn een Openbare Montessorischool en vallen onder het bestuur van Zinder.

Om te komen tot modern en vernieuwend onderwijs, passend bij de huidige tijd hebben we een aantal muren verwijderd in onze school. Hierdoor zijn grote werkpleinen per bouw ontstaan, die verdeeld zijn in kleinere ruimtes en werkplekken om:

  • samen te werken
  • stil te werken
  • alleen te werken
  • instructie te krijgen

In ons gebouw vindt u de volgende groepen

  • De peutergroep (samenstelling wisselt) 2 – 4 jaar
  • De onderbouw (2 basisgroepen) 4 – 6 jaar
  • De middenbouw (2 basisgroepen) 7 – 9 jaar
  • De bovenbouw 10-12 jaar

FAQ

Wat zijn onze kernwaarden?

Rust en samenhang
• Continuïteit
• Extra handen in de groep
• Intensieve samenwerking op inhoud en organisatie, ook met VSO en BSO

Eigenheid en eigen ontwikkeling
• Keuzes leren maken in lesstof, werkplekken en vriendschappen

Verwondering
• Natuur is zichtbaar in en om de school
• Multifunctionele ruimtes voor onderzoekend en ontdekkend leren

Why?

Richting geven aan de toekomst van elk kind.
Wij zijn ons bewust van het feit dat onderwijs onmisbaar is voor kinderen en hun voorbereiding op de toekomst.

How?

Met een ontdekkende vorm van leren.
Wij prikkelen de brede interesse van het kind. Met een ontdekkende vorm van leren brengen we de werkelijkheid naar binnen en binnen naar de werkelijkheid. Wij stimuleren leerkrachten zich niet te verbergen achter een leerplan of rooster, maar om ervaring te delen, kennis op te doen, te inspireren en voor te leven.

What?

Meegroeien in een snel veranderende wereld.
Onderwijs van nu. Voor het kind van de toekomst.

Wat is onze visie?

Nieuwsgierigheid is het startpunt voor gemotiveerd leren. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, de ander en hun omgeving. We dagen hen uit om hun wereld te vergroten, zodat zij elke volgende stap met vertrouwen kunnen zetten.

Wat is onze missie?

Wij willen een open en sfeervolle school zijn, waar eigentijds, openbaar montessorionderwijs wordt gegeven met aandacht voor het individu.